VOTUM S.A. w gronie najbardziej dynamicznych firm z sektora MŚP

VOTUM S.A. w rankingu najbardziej dynamicznych MŚP opublikowanym przez „Gazetę Finansową”.

7 października 2011 „Gazeta Finansowa” opublikowała ranking 100 najbardziej dynamicznych MŚP w Polsce. Kryterium oceny w rankingu stanowił wzrost przychodów ze sprzedaży w II kwartale 2011 w porównaniu z II kwartałem 2010. VOTUM S.A., którego przychody wzrosły o 3,92% (z 23,6 mln PLN do 24,5 mln PLN), znalazło się w rankingu na 61. miejscu, będąc jednocześnie jedynym przedsiębiorstwem reprezentującym w rankingu branżę odszkodowawczą.

„Pod względem liczby Polska z ponad 1,5 mln przedsiębiorstw jest szóstą gospodarką w Unii Europejskiej, a sektor MŚP stanowi 99,8% przedsiębiorstw ogółem. Przedsiębiorstwa z tego sektora rozwijając się i dając zatrudnienie coraz większej części społeczeństwa stanowią także siłę napędową polskiej gospodarki. Znalezienie się w gronie 100 najbardziej dynamicznych MŚP jest dla nas nie tylko zaszczytem, ale również dowodem na to, że branża odszkodowawcza coraz pełniej wpisuje się w krajobraz polskiej gospodarki oraz wyzwaniem, aby kolejne wypracowywane przez nas wyniki stanowiły przyczynek jej rozwoju.” – mówi Prezes Zarządu VOTUM S.A. Dariusz Czyż

Źródło: Votum S.A.