Hotel Sheraton w WarszawieO bancassurance wiele już powiedziano, jednak wciąż pozostaje bardzo dużo pytań, na które nie ma jednoznacznych odpowiedzi. Działania organów nadzorczych kierują się w stronę zdecydowanej ochrony konsumentów. Rosnąca świadomość i zdecydowana zmiana ich oczekiwań wymuszają na sojuszach bankowo-ubezpieczeniowych nie tylko tworzenie nowych i rozwijanie już istniejących produktów, ale też zdecydowaną zmianę w zakresie obsługi sprzedażowej i posprzedażowej Klienta.

W czasie transformacji bancassurance w Polsce spowodowanej pojawieniem się rekomendacji U zostaną zorganizowane dwudniowe warsztaty, które pozwolą uzyskać odpowiedzi na nurtujące pytania, zapoznać się z zapisami rekomendacji U oraz wymienić się doświadczeniami  z najbardziej doświadczonymi na polskim rynku Ekspertami, którymi będą m.in.:

  • Marcin Chruściński Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy
  • Piotr Czublun, Czublun Trębicki Kancelaria Radców Prawnych
  • Michał Steinhagen, Kancelaria Wardyński i Wspólnicy
  • Paweł Stykowski Kancelaria CMS
  • Ewa Świderska Kancelaria CMS
  • Julia Zimoch-Tuchołka, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka

Warsztaty są skierowane  do:

• Osób zarządzających departamentami: bancassurance, kreowania nowych produktów, sprzedaży, strategii i rozwoju w towarzystwach ubezpieczeniowych
• Osób zarządzających departamentami: bancassurance, ubezpieczeń, rozwoju produktów w bankach
• Przedstawicieli firm brokerskich zainteresowanych tematyką bancassurance
• Agencji i firm brokerskich związanych z rynkiem ubezpieczeniowym

Główne zagadnienia

• Obecnie obowiązujące i planowane uregulowania prawne w zakresie bancassurance
• Pozycja prawna banku w bancassurance
• Wynagrodzenie banku jako ubezpieczającego i jako agenta
• Konieczność ujawniania wszystkich części umowy ubezpieczenia grupowego
• Konstrukcja nowych produktów bancassurance

Warsztaty odbędą się w dniach 23-24 kwietnia 2014 r. w Hotelu Sheraton w Warszawie. Rezerwację uczestnictwa można zgłaszć na: zgloszenia@mmcpolska.pl