wypadek-statystykiŚwiatowa Organizacja Zdrowia (WHO) opublikowała raport dotyczący bezpieczeństwa ruchu drogowego na świecie. Obejmuje on cztery główne bloki tematyczne: poszkodowani w wypadkach drogowych, pasy bezpieczeństwa, jazda po alkoholu i prędkość.

Jak możemy przeczytać w raporcie, największe ryzyko śmierci występuje w krajach średnio rozwiniętych, w których jest  aż 80% wszystkich ofiar na drodze.Europa jest najbezpieczniejszym kontynentem, w wypadkach ginie tu 10 osób na 100 000. Po drugiej stronie jest Afryka, na 100 000 mieszkańców giną 24 osoby.

Połowę spośród ofiar wypadków drogowych stanowią motocykliści (23 proc.), piesi (22 proc.) i rowerzyści (5 proc.). 31 procent to kierowcy i pasażerowie samochodów. Pozostałe 19 proc. umieszczono w kategorii „inni”. W Polsce blisko co trzecia ofiara śmiertelna wypadku drogowego to pieszy; zbliża to nasz kraj do Afryki czy Azji.

Pod względem wieku statystyki wskazują na ludzi młodych jako ofiary, w wieku 15-44 lat (ponad 60 proc.), natomiast ze względu na płeć – częściej giną mężczyźni – 77 proc.

Jeżeli chodzi o pasy bezpieczeństwa, to WHO w swoim raporcie przypomina, że ich zapinanie podnosi bezpieczeństwo i ograniczają konsekwencje wypadków, w przypadku kierowcy i pasażera siedzących z przodu do 50%, a pasażerów siedzących z tyłu aż do 75%.

111 krajów zabezpiecza prawnie obowiązek zapinania pasów bezpieczeństwa, tym samym przepisami tymi objętych jest 4,8 miliarda ludzi. Jednak wśród krajów, w których nie ma obowiązku zapinania pasów bezpieczeństwa są takie państwa jak: Stany Zjednoczone czy Ukraina.

Raport zauważa i podkreśla wpływ prędkości na zdarzenia drogowe – obniżenie prędkości tylko o 5% powoduje spadek wypadków nawet o 30%.

Najwięcej ofiar śmiertelnych przypada na Indie (134 tys. zabitych), Chiny (65,2 tys. zabitych), Brazylię (38 tys.). Najbezpieczniej jest zaś na drogach Andory (w 2010 roku zginęły 3 osoby).