Średni dobowy ruch pojazdów samochodowych w 2010 roku na drogach krajowych Warmii i Mazur wyniósł 5637 pojazdów na dobę i był większy o około 16 procent w porównaniu z rokiem 2005.

Drogą o największym natężeniu ruchu w województwie jest siódemka, a na niej odcinek od Elbląga do Pasłęka, gdzie zanotowano 18 485 poj./dobę. Poza siódemką duże natężenia ruchu odnotowano na drodze nr 16 między Olsztynem a Barczewem (12689 poj./dobę) oraz na drodze nr 51 od Olsztyna do Stawigudy (12581 poj./dobę).

źródło: drogizaufania.pl