Wyniki finansowa EuCO - I kwartał 2011 r.

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. (EuCO S.A.) opublikował wyniki finansowe po I kwartale 2011 roku. Przychody ze sprzedaży wzrosły do rekordowego poziomu 7,319 mln złotych i były wyższe o ponad 60 proc. niż w I kwartale 2010 roku (4,497 mln złotych). Zysk netto wypracowany przez Grupę EuCO w I kwartale tego roku wyniósł 1,926 mln złotych – to wynik o ponad 50 proc. lepszy od osiągniętego  w analogicznym okresie ubiegłego roku (1,268 mln złotych).

„Jesteśmy bardzo zadowoleni z osiągniętych wyników, tych kilka pierwszych miesięcy naszej obecności na warszawskiej giełdzie udowodniły, że inwestorzy, którzy nam zaufali mogą czuć się usatysfakcjonowani. Jestem przekonany, że nasze doświadczenie, wiodąca pozycja na rynku i realizowana dynamicznie ekspansja zagraniczna sprawią, że zarówno inwestorzy finansowi zaangażowani w nasze akcje jak i inwestorzy indywidualni będą powiększać swój udział w akcjonariacie EuCO”, powiedział Krzysztof Lewandowski, Prezes Zarządu Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A.

Wśród przyczyn tak dynamicznego rozwoju EuCO S.A. i mocnego wzrostu wyników finansowych należy wymienić m.in. nowe regulacje prawne dające możliwości roszczeń osobom poszkodowanym (zadośćuczynienie na rzecz najbliższego członka rodziny, pozwy zbiorowe, wydłużenie terminów przedawnienia roszczeń), rosnące kwoty wypłacanych odszkodowań, rozpoczęcie dochodzenia roszczeń na drodze sądowej oraz wzrost świadomości osób poszkodowanych.

W strategii Grupy EuCO S.A. priorytetowym punktem jest ekspansja zagraniczna. W wynikach finansowych konsolidowane są dane finansowe spółki działającej w Czechach – Evropské Centrum Odškodného s.r.o., lidera czeskiego rynku odszkodowań oraz Kártalanítási Központ Kft
siostrzanej spółki działającej od września 2010 roku na Węgrzech.

Najważniejszym ubiegłorocznym wydarzeniem dla EuCO S.A. była przeprowadzona z sukcesem oferta publiczna akcji na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Cena emisyjna i cena sprzedaży akcji zostały ustalona na 18 złotych za akcję –  był to najwyższy maksymalny poziom. Wartość całej oferty  wyniosła 30,6 mln złotych brutto, w tym wartość nowej emisji to 10,8 mln złotych. W transzy dla inwestorów indywidualnych redukcje sięgnęły 63 proc. Spółka zadebiutowała na GPW 29 grudnia 2010 roku.
Wśród znaczących akcjonariuszy EuCO S.A. znajdują się już dwie instytucje finansowe. Aktualnie ING OFE posiada 410 tysięcy akcji, co stanowi 7,3 proc. kapitału zakładowego Spółki a BPH TFI – ponad 300 tys. akcji 5,4 proc. kapitału zakładowego.

Strategia rozwoju Grupy EuCO S.A. na 2011 rok zakłada m.in. utworzenie spółki na terenie Słowacji, dokapitalizowanie spółek: węgierskiej i czeskiej, Kancelarii Radców Prawnych EuCO a także nabycie pakietów spraw od firm konkurencyjnych.

Źródło: EuCO