Wyniki kwartalne Votum S.A.

Wyniki kwartalne Votum S.A.

Firma VOTUM S.A. opublikowała Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2011. W I kwartale 2011 roku Grupa Kapitałowa VOTUM osiągnęła przychody na poziomie 11,4 mln PLN oraz zysk netto – 1,46 mln PLN. Zarząd po podsumowaniu pierwszych trzech miesięcy roku podtrzymał prognozę na rok 2011, w której przewidywał wynik netto na poziomie 6,013 mln PLN.

„Zarówno przychody, jak i zysk netto Grupy Kapitałowej pokrywają się z założeniami budżetowi na rok 2011. Istotną tendencją jest wzrost rentowności netto w jednostce dominującej, która podniosła się  o niemal 9% w stosunku do analogicznego okresu roku 2010. Głównym czynnikiem wpływającym na poprawę rentowności było obniżenie kosztów działalności operacyjnej. Satysfakcjonujące wyniki finansowe w pierwszym kwartale 2011, utrzymująca się tendencja podnoszenia rentowności, jak i przystąpienie do realizacji celów emisyjnych pozwalają nam sądzić, że prognozowany na rok 2011 wynik Grupy Kapitałowej zostanie zrealizowany.”- mówi Prezes Zarządu VOTUM S.A. Dariusz Czyż