Dominika Janek

Dominika Janek – nowy Redaktor portalu RynekOdszkodowan.pl

Tomasz Godlewski: Od niemal 15 lat, jako jedna z pierwszych osób w Polsce, jest Pani zawodowo związana z dochodzeniem odszkodowań. Wiem, że doskonale zna Pani realia rynku zarówno dzięki społecznej pracy w stowarzyszeniu na rzecz poszkodowanych, prowadzeniu własnej kancelarii odszkodowawczej jak i podejmowaniu działań na rzecz całej branży. To z Pani inicjatywy odbyło się w 2007r we Wrocławiu pierwsze spotkanie firm odszkodowawczych. Aktywnie uczestniczyła Pani w tworzeniu wzorcowego kodeksu etycznego oraz zjednoczeniu firm odszkodowawczych pod szyldem izby gospodarczej. Współorganizowała Pani i prowadziła słynne spotkania „okrągłego stołu” w Warszawie na początku 2010r, gdzie obecni byli przedstawiciele większości kancelarii odszkodowawczych. Nie można też pominąć działalności publikacyjnej tak merytorycznej jak i opiniotwórczej.

Dominika Janek: Faktycznie przez znaczną część mojego życia zawodowego związana jestem ze światem dochodzenia odszkodowań. Wyjątkowo bliski jest mi ten obszar działalności i to zarówno z uwagi na wpływ, jaki ma ona na poprawę sytuacji poszkodowanych, jak i na rozkwit branży z zupełnie niszowej do ogromnie popularnej a nawet notowanej na giełdzie.

T.G: Zaciekawiło mnie tak szerokie doświadczenie dodatkowo nacechowane dbałością o dobrze pojęty interes branży. Do tego nie jest Pani obca współpraca z mediami. Wielokrotnie telewizja, radio, gazety i czasopisma podejmowały temat Pani niezwykłej historii i drogi do odszkodowań. Ktoś nawet użył określenia, że jest Pani jak Dawid w spódnicy, który pokonał potężnego Goliata. Cenią również Pani przygotowanie merytoryczne i znajomość branży. A ponieważ planujemy, by nasz portal pojawił się w nowej, znacznie bardziej atrakcyjnej i użytkowej odsłonie, to z przyjemnością zaprosiłem Panią do przyjęcia roli Redaktora Portalu „Rynek Odszkodowań”. I cieszę się, że przyjęła Pani to zaproszenie.

DJ: I ja się cieszę. Choć to niewątpliwie spore wyzwanie. I nie mam tu na myśli nakładu pracy, jaką obecnie wkładamy w wypracowanie świeżego i atrakcyjnego portalu, do którego często będą zaglądać branżowi internauci szukający wartościowych informacji. Trudność polega raczej na takim prowadzeniu portalu, by wykraczał poza sferę skandali i sporów, choć oczywiście do dyskusji na aktualne tematy serdecznie zapraszamy.

T.G: Proszę więc przedstawić zapowiedź głównych mechanizmów, z których będzie można korzystać lada moment.

D.J: Trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że obecny rynek odszkodowań to nie tylko szansa na godziwe pieniądze dla poszkodowanych. To także sprawnie funkcjonujący biznes w rożnych konfiguracjach, który potrzebuje odpowiednich instrumentów do sprawnego funkcjonowania. Dlatego nasz portal nie będzie już wyłącznie e-gazetą. Stanowił będzie narzędzie pracy dla wszystkich związanych z branżąodszkodowawczą. Zaczynając od pełnej bazy firm, poprzez dobre miejsce na reklamę i rekrutację po czytelnię aktualności, wywiadów i artykułów. Tutaj można pochwalić się sukcesami, których na swoim koncie ma wiele firm. Sondowane będą również tendencje rynkowe. Nie zapomnimy też o samych poszkodowanych. Większość serwisów branżowych oferuje rzetelne informatory, ale my przedstawimy tematykę sięgającą poza ramy poradnika.

T.G:Czy poza rolą użytkową portal będzie pełnił inne funkcje?

D.J.: Oczywiście mamy na szczególnej uwadze prace nad przejrzystym i prawdziwym obliczem branży. Choć trwale i na korzyść zmieniła ona los poszkodowanych, to jednak nie ma dobrego wizerunku. Po pierwsze wpływa na to fakt, że nadal nie ma silnej i spójnej reprezentacji. Po drugie jej adwersarzem jest potężny rynek ubezpieczeniowy, w którego interesie jest brak zgody i niekorzystny PR kancelarii odszkodowawczych. Swoją rolę spełniają również media chętnie skupiające uwagę na niechlubnych działaniach zdarzających się części tego rynku. Brakowało dotąd miejsca tak zaprojektowanego, by stanowiło trwałą platformę umożliwiającą wszystkim uczestnikom branży odbudowę jej wizerunku. Liczymy więc na aktywną współpracę na niezależnym polu, jakim jest ten portal.

T.G: Wspomniała Pani o niezależności – jest to niezwykle ważny atut serwisu RynekOdszkodowań.pl”, który zawsze wyróżniał nas spośród serwisów odszkodowawczych. Wiem, że pod Pani kuratelą nic się w tej mierze nie zmieni.

D.J.: Choć zwykle staram się unikać twardych rozwiązań i bliższe są mi negocjacje czy mediacje, to w kwestii niezależności mediów jestem zasadnicza. Właśnie z tego względu z przyjęłam Pana propozycję. Ponieważ nie ma tu sponsora stawiającego własne wymogi, to atmosfera pracy jest komfortowo swobodna i twórcza. Już od pewnego czasu uzupełniamy luki w publikowanych aktualnościach, opracowujemy nowe rozwiązania dla tego portalu i wiedzę, że stanowimy dobry zespół. Teraz pozostaje stopniowo zaprezentować wyniki naszej pracy.

T.G: Dziękujemy za rozmowę