Nie będzie odszkodowań za wywłaszczenie

21 lipca Trybunał Konstytucyjny rozpatrzył wniosek rzecznika praw obywatelskich (sygnatura akt K 23/08). Ten kwestionował zasady waloryzacji kwot należnych na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami (dalej jako: ugn). Są to m.in. rekompensaty dla zabużan, renta planistyczna, opłata adiacencka, odszkodowania dla właścicieli nieruchomości wywłaszczonych pod drogi lub na cele innej inwestycji publicznej etc.

Od lat rzecznikowi skarżą się osoby, które czekały z różnych powodów na pieniądze, a gdy w końcu je dostały, to tak zwaloryzowane, że nijak się miały do rynkowej wartości nieruchomości. Według rzecznika winny temu jest art. 5 ugn. Mówi on, że waloryzacji kwot należnych z tytułów określonych w ugn dokonuje się według wskaźników zmian cen nieruchomości ogłaszanych przez prezesa GUS w obwieszczeniu w Monitorze Polskim.

Źródło: Rzeczpospolita

Więcej: http://www.rp.pl/artykul/8,690823-Waloryzacja-rekompensat-za-wywlaszczenie-jest-konstytucyjna.html