odszkodowanie-votum29 września 2014 roku Zarząd VOTUM S.A. przedstawił prognozę wyników na rok 2014. Zgodnie z opublikowanym komunikatem przychody Grupy kapitałowej w roku 2014 wyniosą 68,9 mln PLN (wzrost o 19% w stosunku do przychodów osiągniętych w 2013 roku), natomiast zysk netto został oszacowany na 6,0 mln PLN (wzrost o 17% w stosunku do 2013 roku).

 „Przedstawiona prognoza przewiduje dalszy rozwój Grupy kapitałowej, a tym samym wzrost wyników w bieżącym roku. Jak już podkreślaliśmy wielokrotnie, wzrost ten jest wynikiem zarówno rozwoju organicznego VOTUM S.A. przejawiającego się we wzroście liczby i wartości prowadzonych spraw, a także w rozszerzaniu zakresu świadczonych usług, jak również w rozwoju spółek zależnych, w tym przede wszystkim Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy sp. k. oraz spółek zagranicznych. Przewidywany wzrost zysku netto o 17% jest dobrą informacją także dla akcjonariuszy Spółki. W świetle przyjętej polityki dywidendowej na lata 2015-2016 można spodziewać się, że wypłacona z zysku za rok 2014 kwota da satysfakcjonującą dla akcjonariuszy stopę dywidendy” – komentuje opublikowaną prognozę Prezes Zarządu VOTUM S.A. Dariusz Czyż.

W założeniach do prognozy wyników Zarząd Spółki wziął pod uwagę między innymi takie czynniki jak: aktualną sytuację finansową wszystkich spółek Grupy kapitałowej, wyniki historyczne i ich dynamikę w poprzednich latach, potencjalne lub planowane zmiany w otoczeniu prawnym i podatkowym Grupy, koszty połączenia spółek zależnych działających na terenie Czech i Słowacji.